Faglige supervisionsgrupper

Der er oprettet supervisionsgrupper rundt om i landet for de tværfaglige samarbejdspartnere, der alle er uddannede Castillo Morales terapeuter.

Grupperne af ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger og tandlæger mødes minimum 4 gange om året. Dette for at bruge af hinandens erfaringer, videreudvikle vores kompetencer og få ny viden på området.

Kontaktpersoner til supervisionsgrupperne:

Jylland: Ergo- og Castillo Morales terapeut Gitte Vium

E-mail: givi@frederikshavn.dk

Fyn: Ergo- og Castillo Morales terapeut Lene Mikkelsen.

E-mail: llm@odense.dk

CM-City: Ergo – og Castillo Morales terapeut Lisbet Sørup Heinsen.

E-mail: lisbet.sorup.heinsen@buf.kk.dk

In Vest Sjælland: Ergo – og Castillo Morales terapeut Inge Krugermeier

E-mail: ingekrugermeier@hotmail.com
Såfremt der er spørgsmål eller henvendelser til nogle af supervisionsgrupperne, kan du skrive til disse kontaktpersoner.