Medlemsskab

Medlem af Association Castillo Morales forening også kaldet ACM Danmark:

Som uddannet Castillo Morales terapeut kan man opnå medlemskab af Association Castillo Morales Danmark for
300,- kr. årligt.

Som medlem tilsendes ACM-NYT (foreningens medlemsblad) 4 gange årligt pr. e-mail.

Medlemmer gives 25 % prisnedsættelse ved deltagelse i foreningens arrangementer, eksempelvis på kurser og temadage.

Medlemmer tilbydes at deltage på kursus- og studierejser arrangeret af foreningen.

Medlemmer kan opstille til valg til bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

Medlemskab giver adgang til hjemmesidens medlemsside, hvor du via adgangskode kan få mulighed for at erhverve undersøgelsesskemaer, behandlingsprogrammer og se debatsiden med forskellige indlæg.

Medlemmer tilbydes at deltage i de landsdækkende tværfaglige supervisionssgrupper af Castillo Morales terapeuter for gensidig supervision og etablering af faglige netværk.