Dr. Castillo Morales

Dr. Castillo Morales

Dr. Rodolfo Castillo Morales
Dr. Rodolfo Castillo Morales

Dr. Castillo Morales er født i provinsen Entre Rios i Argentina i 1940. Han er vokset op i et af de områder, hvor den oprindelige indianske befolkning forsat er repræsenteret. Han fik derfor allerede i en tidlig alder indsigt i dette folks kultur, medicinske tradition, livsfilosofi og fundamentale respekt for livet, hvilket senere kommer til at kendetegne filosofien i konceptet.

Dr. Castillo Morales er uddannet læge fra universitetet i Cordóba og Buenos Aires i Argentina.
Han er uddannet speciallæge i Neurologisk rehabilitering fra universitetet i Madrid i Spanien i 1968.

I 1971 grundlagde han rehabiliteringscenteret “Fundation Rayo de Sol” i Cordoba, Argentina, som modtager børn og voksne med neurologiske skader. Han har indtil foråret 2006 været leder af dette center.

I 1976 bliver han tilknyttet det medicinske falkutet på universitetet i München i Tyskland.

Igennem sin karriere har han udviklet og raffineret det terapeutiske koncept

Neuromotorisk udviklingsterapi

Orofacial regulationsterapi

som er centreret omkring behandling af kommunikative, sensomotoriske og orofaciale dysfunktioner.

Disse 2 behandlingsformer udgør en sammenspillende enhed, da behandling i det orofaciale område forbliver ineffektivt, hvis der ikke samtidig ses på personens evne til at stabilisere kroppen og dét at holde sig opret mod tyngdekraften.

Dr. Castillo Morales har siden 1979 afholdt kurser i konceptet i Europa og Latinamerika..

I 2003 og 2005 har Dr. Castillo Morales sammen med sin stab fra rehabiliteringscenteret i Cordoba afholdt grundkursus i konceptet i Danmark. Kurset fordelte sig på 2 moduler og varede i 6 uger.
Der blev uddannet 61 danske Castillo Morales terapeuter og 2 fra Norge fordelt på følgende faggrupper: 13 fysioterapeuter, 25 ergoterapeuter, 17 talepædagoger og 8 tandlæger.

Der har yderligere været afholdt et Visionskursus i Danmark og flere Castillo Morales terapeuter har besøgt rehabiliteringscenteret i Cordoba i Argentina for et Refresher kursus.

Dr. Castillo Morales har på 18th Congress of International Association for Disability and Oral Health (IADH), der blev afholdt i Göteborg i Sverige i august 2006 modtaget Den nordiske Tandlægeforenings ærespris.