Filosofien

Filosofien

Dr. Rodolfo Castillo Morales
Dr. Rodolfo Castillo Morales

Dr. Castillo Morales intense interesse for antropologi og i særdeleshed de oprindelige folkeslag i Latinamerika, gav inspirationen til at inkorporere erfaringerne med disse folks måder at leve på i sin medicinske metode i konceptet.

I perioder har Dr. Castillo Morales levet blandt forskellige oprindelige befolkningsgrupper i Latinamerika og her set betydningen af den tætte fysiske kontakt imellem mor og barn.

Det, at barnet bæres på moderens krop indenfor de første leveår understøtter barnets neuro-senso -motoriske udvikling, idet det opnår stabilitet, fornemmelse for rytme gennem moderens bevægelser og tryghed ved at kunne mærke hendes hjerteslag, kropsvarme og stemme, hvilket angiveligt fremmer en hurtigere udvikling hos disse børn.

Ligeledes befinder mor og barn sig i øjenhøjde med hinanden når dagligdags aktiviteter foregår på gulvet og barnet kan bruge moderens krop til at træne i at mestre de højere udviklingstrin op imod tyngdekraften.

Det er et møde med barnet på barnets niveau og kommunikationen er overvejende nonverbal.

Moderen støtter gennem kropskontakt barnet i at nå næste udviklingstrin og af respekt for et andet menneske hæver dette folk aldrig stemmen og skælder ud, men hjælper barnet videre ved at give tid og ro til at forstå gennem fysisk berøring.

Respekt og ligeværd er nøgleord for disse befolkningsgrupper, hvor hvert enkelt menneske betragtes som unikt.

Overført til konceptet er respekt for mennesket, tillid til menneskets muligheder og støtte fra netværket, indgangsvinklen i det terapeutiske arbejde.

Derfor er den aktive medvirken fra forældre, pårørende og professionelle i hele det diagnostiske og terapeutiske arbejde af største betydning.

Kontakt og aktivitet skabes altid på barnets niveau. I direkte personlig kontakt, er barnet motiveret for at prøve noget nyt og opleve verden. De manuelle teknikker, der anvendes i konceptet understøtter og stimulerer den neuro-senso-motoriske udvikling på barnets niveau, ud fra den betragtning, at læring finder sted i den bevidste opmærksomhed om egen krop og i kontakt med omgivelserne. For at udvikle selvstændige og uafhængige færdigheder, er det nødvendigt at barnet mødes med tålmodighed og i respekt for dets udviklingsniveau.

For at følge denne forståelse er det nødvendig at have en dialog, som er baseret på gensidig tillid, en dialog, som former den nødvendige grobund for meningsfyldt terapi. Kun en person, som føler sig godt tilpas vil gøre noget for at lege, eksperimentere og lære.

I konceptet betragtes ethvert mennesker som unikt. Derfor findes der ikke to mennesker med den samme diagnose, der er ens. Dette er baggrunden for at Castillo Morales terapeuter i hvert enkelt tilfælde udarbejder et specielt tilpasset behandlingsprogram på baggrund af den funktionelle diagnose.

Dr. Castillo Morales koncept er udviklet til at behandle både børn og voksne med medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade.