Målgruppen

Målgruppen

Dr. Rodolfo Castillo Morales
Dr. Rodolfo Castillo Morales

Dr. Castillo Morales udviklede sit Rehabiliteringskoncept på basis af mange års erfaring med børn med hypotoni (lav muskelspænding/slaphed).
Behandlingskonceptet er udvidet hen over årerne og i dag indeholder det følgende medicinske indikationer:

  • For tidlig fødte børn og børn, der har vanskeligheder med at indtage næring
  • Børn med genetiske syndromer og hypotoni
  • Børn med langsom sensomotorisk udvikling
  • Børn med centralmotoriske dysfunktioner og/eller multiple funktionsnedsættelser
  • Børn og voksne med medfødte og/eller erhvervede hjerneskader med f.eks. hemiparese til følge.
  • Børn og voksne med neuromuskulære dysfunktioner, perifere pareser
  • Børn og voksne med kranietraumer og børn og voksne i coma