Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde/oralmotoriske teams

Det tværfaglige teams opgave er at stille den præcise funktionelle diagnose, der afdækker barnets neurologiske udviklingstrin og dets fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og kommunikative ressourcer, og herudfra opstille et målrettet behandlingsprogram afstemt efter barnets og familiens samlede behov.
Der skal i fællesskab opnås enighed om, hvad barnets grundproblematik er, – hvad der er vigtigst for barnet lige nu og hvilke råd og hvilken vejledning, der i fællesskab skal gives. Målet er, at koordinere indsatsen og dermed undgå, at de forskellige faggrupper udelukkende arbejder udfra eget fagområde, hvilket kan betyde at forældrene til stor frustration ofte får mange forskellige råd og programmer at arbejde efter.
Konceptet er baseret på et tværfagligt samarbejde mellem:

 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Læger
 • Tale-hørepædagoger
 • Tandlæger
 • Synskonsulenter

Der lægges vægt på, at alle professionelle i teamet er efteruddannet til Castillo Morales terapeut, således at alle i teamet har den samme grundlæggende viden udover deres egen fagspecifikke viden.

Da der aktuelt er uddannet for få Castillo Morales terapeuter herhjemme kan dette ikke altid lade sig gøre. Derfor sker det tværfaglige samarbejde med professionelle, som har interesse indenfor neurologisk rehabilitering og i de Oralmotoriske Teams, der er etableret flere steder i landet: Se herunder, hvor Greve Kommune, Odense kommune, Region Midtjylland og Slagelse/Vestsjælland og Herning kommunes oralmotoriske teams er beskrevet.
Greve Kommune:
I Greve Kommune er der etableret et Oralmotorisk Team i samarbejde mellem Den kommunale Tandpleje, PPR og Genoptræningsenheden. Teamet modtager børn med handicap til undersøgelse og vejledning i forbindelse med oralmotoriske problemstillinger.
Det kan være vanskeligheder med:

 • sutte- synke- og tyggefunktion
 • spise- og drikkefunktion
 • savl
 • tale

Det tværfaglige samarbejde mellem tandlæge, fysioterapeut og talepædagoger er centralt i analysen af evnen til at kommunikere, sutte, synke og tygge. I den tværfaglige analyse inddrages hele kroppen.
Oralmotorisk Team Greve består af:
Tandlæge Dorthe Diederichsen, Castillo Morales terapeut
Tale-hørepædagoger Hanne Lilja, Casstillo Morales terapeut
Fysioterapeut og Castillo Morales terapeut Kirsten Wessmann Jensen og Ergoterapeut og Castillo Morales terapeut Anette Andreassen.

Kontaktperson: Tandlæge og Castillo Morales terapeut Dorthe Diederichsen, Hundige Tandklinik, Hundige Allé 11, 2670 Greve, tlf. 43 97 33 33.

Børn, der ikke bor i Greve kommune har også mulighed for at få undersøgelse, rådgivning og
vejledning. Der udarbejdes en skriftlig rapport som indeholder undersøgelsesresultater og forslag/vejledning i tiltag overfor barnet. Hvis der er behov for ganeplade laves denne også i dette regi. Denne større udredning skal der søges om via barnets hjemkommune.
Odense Kommune:
Der har siden 1997 været et tværfagligt oralmotorisk team på FYN. Fra februar 2007 hører det Oralmotoriske Team under Odense kommune, hvor det kun er egne børn fra kommunen, der er med i et 2- årigt projekt og derfor kan der ikke komme børn ind fra andre kommuner. Teamet kan yde råd og vejledning og såfremt, der er behov for en yderligere indsats søges der om behandling efter Servicelovens § 34.
Oralmotorisk Team Odense består af:
Afdelingstandlæge Birthe Vedel, Odense Kommune
Overlæge Lars Kjærsgaard Hansen , OUH
Talepædagog og RCM-terapeut Ellen Siggård, Fyns Amt
Ergoterapeut Lise Eastgate , Odense Kommune
Ergoterapeut og RCM-terapeut Helle Poulsen , OUH
Ergoterapeut og RCM-terapeut Lene Mikkelsen

Kontaktperson: Ergoterapeut og Castillo Morales terapeut Lene Mikkelsen: lene.mikkelsen@post.cybercity.dk
Region Nordjylland:

region20nordjylland

Børn i alderen 0-10 år med svære oralmotoriske problemstillinger er teamets målgruppe.

Børnene kan henvises til teamet og få undersøgelse og vejledning vedr. eller i forbindelse med:sondemadning, savlen, sutte-, tygge- og synkefunktion, spisning, drikning, det mimiske udtryk, articulation, kæbe-, gane- og/eller yungeanomalier.

Sygehusenes børneafdelinger, praktiserende læger, tandlæger, kommunernes PPR, den kommunale sundhedstjeneste, taleinstituttet Region Nordjylland, øre-, næse-, halslæger og kæbekirurgisk afdeling – kan henvise til det oralmotoriske team.

Børnene henvises til Taleinstituttet Region Nordjylland att: talepædagog Helle Landberg Kristensen. Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Ålborg. Tlf: 98144144.

Teamet består af : ergoterapeut, tandlæge, pædiater, talepædagog, specialsundhedsplejerske, diætist.

Henvisningsskema kan findes på: www.taleinstituttet.dk (vælg> hvad tilbyder vi> børn med tale/sprog vanskeligheder> henvisning til oralmotorisk team (øverst til højre på siden)).

E-mail: tale@rn.dk

www.taleinstituttet.dk
Region Midtjylland:

midtjylland

Rehabilitering for børn og unge tilbyder i samarbejde med Ordontologisk Videnscenter på Århus sygehus specialrådgivning til børn og unge med betydelige og varige funktionsnedsættelser, som har vanskeligheder i forbindelse med at:

 

 • sutte, tygge og synke
 • spise og drikke
 • savle
 • artikulere

Oralmotorisk specialrådgivning gives af et tværfagligt team, som består af en ergoterapeut og fysioterapeut. De er begge specialuddannede Castillo Morales terapeuter.

Ved behov inddrages tandlæge og talepædagoger.

Rehabilitering for børn og unge har tre afdelinger, som er placeret i Århus, Ry og Randers. Desuden har rehabilitering for børn og unge et landsdækkende og indtægtsdækket tilbud om informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til børn og unge med funktionsnedsættelse.

Rehabilitering for børn og unge.
Rehabiliteringsparken
MarselisborgCentret
P.P.Ørumsgade 9-11, bygning 20 A
8000 Århus C.
Tlf. 87 34 71 00
E-mail: sbc@sbc.aaa.dk

 

Slagelse kommune – Vestsjælland.

 

Institut for Kommunikation Vestsjælland har i 2007 oprettet et oralmotorisk team bestående af talepædagog, fysioterapeut og tandlæge. Oralmotorisk team holder til i Tale -Høre – Syns lokaler på Sorøvej 8 i Slagelse og har åbent een torsdag om måneden i tidsrummet 12.00 til 16.00.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Talepædagog Kirsten Karlshøj, Sorøvej 8, 4200 Slagelse.
Telefon: 58551060 eller mobil 61305594
Mail: kk@talehoeresyn.dk

 

Herning Kommune.

 

Herning Kommune har oprettet et tværfagligt oralmotorisk team, som er et specialiseret tilbud under PPR. Det tværfaglige “oralmotoriske team” består af: ergoterapeut/morales terapeut, tandlæge, speciallæge i pædiatri, fysioterapeut, talepædagog og læbe/ganespalte konsulent.

Der tilbydes:

Specialiseret og tværfaglig udredning og vejledning om indsats
Specialiseret og tværfaglig udredning
Temadage og kurser
Opfølgning efter endt forløb
Yderligere henvendelse kan ske til:

Koordinator for Oralmotorisk Team, PPR i Herning Kommune:
Ergoterapeut og Morales terapeut Hanne Bundgaard tlf.96286623 eller 29607293. Mail: pprhb@herning.dk