Bøger

Rodolfo Castillo Morales:  Orofacial regulationsterapi.
Oversat til svensk 1998 på forlaget studenterlitteratur, Lund
ISBN 91-44-00438-5


Mette L. Andersen, Ina Hass, Gertrud Quist Lauritzen, Ruth Norling Schmidt: Ergoterapi og børn – udvikling gennem aktivitet.

Forlag: FADL

ISBN 978-87-7749-306-5


Sara Rosenfeld-Johnson: Assessment and treatment of the jaw.


Sara Rosenfeld Johnson: Oral placement therapy – oralmotorisk behandling för ökat tydlighet i talet och förbättrad ätförmåga.