Faglige supervisionsgrupper

Der er oprettet supervisionsgrupper rundt om i landet for de tværfaglige samarbejdspartnere, der alle er uddannede Castillo Morales terapeuter.

Grupperne af ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, tandlæger og tandplejere der mødes jævnligt. Dette for at lære af hinandens erfaringer, videreudvikle vores kompetencer og vidensdeling.

Kontaktpersoner til supervisionsgrupperne:

Jylland: Ergo- og Castillo Morales terapeut Gitte Vium
E-mail: givi@frederikshavn.dk

Jylland, syd: 

Fyn: Ergo- og Castillo Morales terapeut Lene Mikkelsen.
E-mail: llm@odense.dk

CM-City: Ergo – og Castillo Morales terapeut Mai-Brit Beckaly .
E-mail: MMBE@gentofte.dk

In Vest Sjælland: Ergo – og Castillo Morales terapeut Inge Krugermeier
E-mail: ingekrugermeier@hotmail.com

Såfremt der er spørgsmål eller henvendelser til nogle af supervisionsgrupperne, kan du skrive til disse kontaktpersoner.