Hjælpemidler

Foto-side-5

Terapi:

I behandlingen af børn og voksne efter Castillo Morales konceptet, bliver der ofte brugt forskellige redskaber/materialer. Der tilstræbes i konceptet at udnytte patientens egne motoriske og sensoriske ressourcer i udviklingen af et givent område. Det kan i nogle situationer være brugbart, at der i en periode, indtil patienten får tilstrækkelig motorisk og/eller sensorisk kontrol til at udføre en bestemt funktion, suppleres med forskellige hjælpeforanstaltninger.

U-puder:

Sættet består af 3 enkeltpuder som sættes sammen ved hjælp af velcro. Puderne benyttes primært til at give patienten mulighed for at få en selvstændig siddestilling på den måde, som bedst støtter op om den aktuelle udvikling. Patienten kan f.eks. sidde så, der gives rotation omkring hoften og den naturlige funktionelle asymmetri af kroppen, som er med til at udvikle det mund- og ansigtsmotoriske område. Ved hjælp af pudernes fleksibilitet kan de anvendes, som en enkelt støtteforanstaltning til voksne f.eks. i forbindelse med en halvsidig lammelse eller som fuld kropsstøtte med mulighed for lege eller spisebord til børn. Her udover er der adskillige muligheder for udfordringer af den motoriske udvikling til børn.

MVC-003S

MVC-004S

MVC-008S

MVC-015S

Skeer:

For mange mennesker med neurologiske funktionsnedsættelser kan det være både svært og ubehageligt at spise med metalbestik og i nogle situationer også med bestik lavet at hårdt plastik.

Flexispoon skeen er lavet af gummi som varierer i hårdhed i forhold til det enkelte menneskes behov. Skeerne anvendes både af terapeuten i behandlingen og af patienten i spisesituationen.

materi1

materi2

Mundskærm:

Dette er et supplement til den terapeutiske behandling som udføres i forbindelse med øget behov for muskelstyrke i læber og kinder. At kunne holde sin mund lukket over længere tid i f.eks. en spisesituation eller under verbal kommunikation, er af stor vigtighed for udviklingen af mundens og ansigtets motorik. Mundskærmen og faceformeren bruges både af terapeuten og af patienten i forbindelse med den manuelle behandling og kan efter vejledning af terapeuten, bruges i patientens hverdag, som det passer bedst til den enkelte.

materi3

Stimulationssut:

Sutten er ikke en erstatning af barnets egen sut, men skal ses som en hjælp til f.eks. de børn som har slappe tungemuskler, som gør at tungen falder frem i munden og i visse situationer hænger ud af munden

materi4

materi5

Ganeplader:

En ganeplade bruges i situationer, hvor patienten skal opnå en bedre funktion inde i munden. Det kunne være at hjælpe til mindskning af mundvand, af en mere aktiv tungemotorik op, tilbage eller fra side til side f.eks. i forbindelse med udvikling af spisefunktionen eller udvikling af motorikken som forudsætning for det verbale sprog. Ganepladens egenskaber udarbejdes i tæt samarbejde mellem patienten, terapeuten og tandlægen. En ganeplade anvendes altid i kombination med den manuelle behandling. Den kan aldrig stå alene som et hjælperedskab.

materi6

Andet:

På baggrund af vores grunduddannelser og i samarbejde med eksterne faggrupper som bandagister og ortopædiske læger benyttes støttematerialer som ikke direkte er udsprunget af Castillo Morales konceptet, men som såvel inden for dette koncept som inden for rehabilitering i al almindelighed bliver brugt i behandlingen af den enkelte patient.

Ora-light skeer

ora-light

Forhandles hos www.kapitex.com